Skip to content
All posts

Bifoga fil i ett Teamsmöte. Inte helt lätt!

Som rubriken antyder. Det är faktiskt inte helt lätt att få med en bifogad fil i ett Teamsmöte. Tillhör du kategorin av användare som främst jobbar i Outlook och lägger till en Teamslänk när du ska ha möte? Bifogar du då en fil kommer den inte hamna i Teamsmötet. Däremot kan du Skapa en bokning från Teams och göra så här:
 

1. Gör en kalenderbokning i Teams

 

2. Gå till fliken "Filer" i mötet

 

3. Dela Filen

 

4. Filen hittas sedan i Chatt-fliken men också i Chatten i Teams