Skip to content
All posts

Glöm aldrig bort ditt lösenord igen

Använd ett långt lösenord. Varje tecken som du lägger till i lösenordet ökar dess skydd mångfaldigt. Lösenord bör vara långa, gärna 15 tecken eller mer. Du kan ofta använda blanksteg i lösenord, så att du kan skapa en fras som består av många ord (vilket kallas en "lösenordsfras"). En lösenordsfras är ofta enklare att komma ihåg än ett enda lösenord, och längre och därmed svårare att lista ut.

Skapa ett bra lösenord med följande steg:

  • Tänk på en mening du kan komma ihåg. Meningen blir grunden för din lösenordsfras. Använd en mening som är lätt att komma ihåg, som "min dotter Stina är ett år gammal".
  • Öka komplexiteten genom att växla mellan versaler, gemener och siffror. Det är också praktiskt att kasta om några bokstäver eller göra felstavningar. I lösenordsfrasen ovan, till exempel, kan du fundera på att stava fel på Stinas namn, eller ersätta ordet ”ett” med siffran 1. Det finns många tänkbara lösningar, och ju längre meningen är desto starkare blir lösenordet. Din lösenordsfras kan bli "Min DoTTer St1nA är 6 år gammal".