Skip to content
All posts

Testa om din mailadress är säker!

Tyvärr sker massor av bedrägerier idag med hjälp av att lösenord till mailadresser är spridda på nätet. Eftersom mail används för att skapa nya konton i butiker och verifiera din identitet är det oerhört viktigt att den är säker!

Kontrollera om din mail är säker genom att fylla i adressen här: 

Testa mailadressen här

För att förhindra problem bör du regelbundet ändra ditt lösenord och följa rekommendationer om säkra lösenord. Vi på Azeo kan hjälpa er med detta.