Azeo Events

 

WEBINAR

Utbildning Produktivitet

27 SEPTEMBER
09.00 - 10.00

ANMÄLAN

Planner & Teams i Microsoft 365

Verktygen Planner är ett enastående verktyg för att få ordning på enklare Projektaktiviteter. Vi går igenom verktyget och hur det passar in i Teams.

AGENDA

• Så funkar Planner
• Filtrera och sortera uppgifter
• Skapa Planner i Teamskanaler
• Kopplingen till övriga applikationer

 
WEBINAR

Utbildning Säkerhet

11 OKTOBER
09.00 - 10.00

ANMÄLAN

IT-säkerhet i Microsoft 365

Pandemin har fått oss att naturligt arbeta på distans och i ett mer flexibelt arbetssätt. Samtidigt är IT-attackerna fler än någonsin och detta medför stora risker för företag och organisationer. I detta webinar går vi igenom allt du behöver veta om säkerheten i Microsoft 365 och hur du bästa skyddar ditt företag.

AGENDA

• Hur ser attackerna mot svenska företag ut?
• Den mänskliga faktorn - kan vi undvika att klicka?
• Vad är ransomware, malware och phishing?
• Ska man få använda sin egna privata enheter?
• Ska vem som helst kunna nå vad som helst hemifrån?
• Säkra applikationer och enheter
• Avslut med frågor och svar

 
WEBINAR

Utbildning Produktivitet

25 OKTOBER
09.00 - 10.00

ANMÄLAN

Microsoft Teams och filhantering i Teams & OneDrive

Att arbeta med filer i Teams är nytt för många organisationer. Vi går igenom arbetssätt och goda exempel på hur man kan arbeta smart och effetkivt!

AGENDA

• Smarta trix i Teams
• Vilket verktyg när?
• Hur hänger filerna ihop?
• Filer i Teamskanakler
• Synkningen via OneDrive
• Kopplingen till SharePoint

 
WEBINAR

Utbildning Säkerhet

8 NOVEMBER
09.00 - 10.00

ANMÄLAN

IT-säkerhet i Microsoft 365

Pandemin har fått oss att naturligt arbeta på distans och i ett mer flexibelt arbetssätt. Samtidigt är IT-attackerna fler än någonsin och detta medför stora risker för företag och organisationer. I detta webinar går vi igenom allt du behöver veta om säkerheten i Microsoft 365 och hur du bästa skyddar ditt företag.

AGENDA

• Hur ser attackerna mot svenska företag ut?
• Den mänskliga faktorn - kan vi undvika att klicka?
• Vad är ransomware, malware och phishing?
• Ska man få använda sin egna privata enheter?
• Ska vem som helst kunna nå vad som helst hemifrån?
• Säkra applikationer och enheter
• Avslut med frågor och svar

 
WEBINAR

Utbildning Produktivitet

22 NOVEMBER
09.00 - 10.00

ANMÄLAN

Grundkurs i Excel

Excel är den givna favoriten för många, inte minst ekonomer. Men alla yrkesgrupper kan ha nytta av Excels smarta funktioner. I detta webinar satsar vi på hur Excel blir din bästa vän och lär ut grunderna.

AGENDA

• Grunderna, inmatning och celler
• Arbeta med formler tabeller och diagram
• Låsa celler och några kortkommandon i Excel
• Bra och användbara formler
• Något kort om Pivot-tabeller

 
WEBINAR

Utbildning Säkerhet

6 DECEMBER
09.00 - 10.00

ANMÄLAN

IT-säkerhet i Microsoft 365

Pandemin har fått oss att naturligt arbeta på distans och i ett mer flexibelt arbetssätt. Samtidigt är IT-attackerna fler än någonsin och detta medför stora risker för företag och organisationer. I detta webinar går vi igenom allt du behöver veta om säkerheten i Microsoft 365 och hur du bästa skyddar ditt företag.

AGENDA

• Hur ser attackerna mot svenska företag ut?
• Den mänskliga faktorn - kan vi undvika att klicka?
• Vad är ransomware, malware och phishing?
• Ska man få använda sin egna privata enheter?
• Ska vem som helst kunna nå vad som helst hemifrån?
• Säkra applikationer och enheter
• Avslut med frågor och svar