Azeo Events

Vi har ständigt nya webinars och evenemang. Håll ögonen öppna och anmäl dig gärna!
Desiree Sundberg
WEBBINAR

Microsoft Copilot

21 FEB
09.00 - 10.00

AI Microsoft Copilot

Microsoft_365_Copilot_Icon.svg

Gör din bästa rekrytering och anställ en AI-robot. Den kommer snabbt att bli din bästa kollega och medarbetare som alltid ställer upp oavsett tid på dygnet!

Nu finns Microsoft Copilot tillgänglig för alla som har en befintlig Microsoft 365-prenumeration.

Detta webinar riktar sig till dig som inte har någon som helst erfarenhet av t ex AI och Chat GPT4.

DELAR AV INNEHÅLL

 • Vad är Copilot? Och hur fungerar det?
 • Hur behöver du förbereda dig?
 • Så funkar det, konkreta exempel och sceanario?

Målgrupp: För dig som inte provat på Chat GPT4 och som har låg eller ingen kunskap om AI.

UTBILDNING

IT-säkerhet för användare

28 FEB
09.00 - 11.00

IT-säkerhet för användare

Smiling young man standing with arms crossed against gray background

Låt oss först leverera en oskön insikt. Tyvärr är vi människor (som medarbetare i företaget) den största risken för cyberangrepp. I detta webinar går vi igenom vanliga riskfaktorer och hur du som anställd med enkla medel kan undvika angrepp.

INNEHÅLL

 • Lär dig känna igen hot i e-posten
 • Säkra lösenord och lösenordshantering
 • Säkra nätverk och inloggningar
 • Skapa en lärande organisation

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

UTBILDNING

Jobba smart i PowerPoint

6 MARS
09.00 - 10.30

PowerPoint

Office_Annika_beskuren

Organisera och ta tag i ditt digitala liv! Office-experten Annika Thörnlund tar dig till en ny nivå och får dig till ett smartare och mer effektivt arbetssätt.

INNEHÅLL

 • Samla information, idéer, bilder, filmer mm. 
 • Kopplingen mellan OneNote, Outlook och ToDo
 • Samverkan med övriga program 
 • Smarta tips och tricks

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

UTBILDNING

Samarbete i Teams

13 MARS 
09.00 - 10.00

Samarbete i Teams

Person speaking in loudspeaker concept-1-1

I detta utbildning går vi igenom hur du bäst jobbar med Teams och får Teams att bli en naturlig del av ditt arbete. Vi fokuserar på kommunikation, samarbete och hantering av dokument. Vi kommer också visa hur du kan lägga till avsnitt och appar, som t ex Planner.

INNEHÅLL

 • Dokumenthantering i Teams och kopplingen till OneDrive och SharePoint
 • Chatta och konversera
 • Tips och tricks

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

WEBBINAR

Microsoft Copilot

27 MARS
09.00 - 10.00

AI Microsoft Copilot

Microsoft_365_Copilot_Icon.svg

Gör din bästa rekrytering och anställ en AI-robot. Den kommer snabbt att bli din bästa kollega och medarbetare som alltid ställer upp oavsett tid på dygnet!

Nu finns Microsoft Copilot tillgänglig för alla som har en befintlig Microsoft 365-prenumeration.

Detta webinar riktar sig till dig som inte har någon som helst erfarenhet av t ex AI och Chat GPT4.

DELAR AV INNEHÅLL

 • Vad är Copilot? Och hur fungerar det?
 • Hur behöver du förbereda dig?
 • Så funkar det, konkreta exempel och sceanario?

Målgrupp: För dig som inte provat på Chat GPT4 och som har låg eller ingen kunskap om AI.

UTBILDNING

Jobba smart i Office OneNote

3 APRIL
09.00 - 10.30

Office OneNote

Office_Annika_beskuren

Organisera och ta tag i ditt digitala liv! Microsoft Office-experten Annika Thörnlund tar dig till en ny nivå och får dig till ett smartare och mer effektivt arbetssätt.

OneNote – din digitala anteckningsbok som hjälper dig att arbeta smart och effektivt. Här kan du 

INNEHÅLL

 • Samla information, idéer, bilder, filmer mm. 
 • Kopplingen mellan OneNote, Outlook och ToDo
 • Samverkan med övriga program 
 • Smarta tips och tricks

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

UTBILDNING

IT-säkerhet för användare

10 APRIL
09.00 - 11.00

IT-säkerhet för användare

Smiling young man standing with arms crossed against gray background

Låt oss först leverera en oskön insikt. Tyvärr är vi människor (som medarbetare i företaget) den största risken för cyberangrepp. I detta webinar går vi igenom vanliga riskfaktorer och hur du som anställd med enkla medel kan undvika angrepp.

INNEHÅLL

 • Lär dig känna igen hot i e-posten
 • Säkra lösenord och lösenordshantering
 • Säkra nätverk och inloggningar
 • Skapa en lärande organisation

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

UTBILDNING

Samarbete i Teams

24 APRIL 
09.00 - 10.00

Samarbete i Teams

Person speaking in loudspeaker concept-1-1

I detta utbildning går vi igenom hur du bäst jobbar med Teams och får Teams att bli en naturlig del av ditt arbete. Vi fokuserar på kommunikation, samarbete och hantering av dokument. Vi kommer också visa hur du kan lägga till avsnitt och appar, som t ex Planner.

INNEHÅLL

 • Dokumenthantering i Teams och kopplingen till OneDrive och SharePoint
 • Chatta och konversera
 • Tips och tricks

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

UTBILDNING

IT-säkerhet för användare

15 MAJ
09.00 - 11.00

IT-säkerhet för användare

Smiling young man standing with arms crossed against gray background

Låt oss först leverera en oskön insikt. Tyvärr är vi människor (som medarbetare i företaget) den största risken för cyberangrepp. I detta webinar går vi igenom vanliga riskfaktorer och hur du som anställd med enkla medel kan undvika angrepp.

INNEHÅLL

 • Lär dig känna igen hot i e-posten
 • Säkra lösenord och lösenordshantering
 • Säkra nätverk och inloggningar
 • Skapa en lärande organisation

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder

UTBILDNING

Samarbete i Teams

29 MAJ 
09.00 - 10.00

Samarbete i Teams

Person speaking in loudspeaker concept-1-1

I detta utbildning går vi igenom hur du bäst jobbar med Teams och får Teams att bli en naturlig del av ditt arbete. Vi fokuserar på kommunikation, samarbete och hantering av dokument. Vi kommer också visa hur du kan lägga till avsnitt och appar, som t ex Planner.

INNEHÅLL

 • Dokumenthantering i Teams och kopplingen till OneDrive och SharePoint
 • Chatta och konversera
 • Tips och tricks

Målgrupp: Användare för Azeos avtalskunder