Skip to content
All posts

Hur snabb är er webbsida?

 

En av de viktigaste egenskaperna hos en webbsida är laddningshastigheten, dvs hur snabbt den laddas ner till din dator. Faktorer som påverkar är t.ex. mängden stora bilder, videofilmer, formulär, domänplacering och struktur. Testa hur snabb din sida är helt gratis här.

Blir "Load time" mer än 500 ms så behöver du åtgärda det. Vi hjälper gärna till!