Kan man prenumerera på krångelfri IT?

Ja, med ett abonnemang hos oss får du en komplett IT-lösning med fri support och personlig service samt ett säkerhetspaket som normalt sett bara stora företag har tillgång till.
Johan Lönnqvist Customer success och grundare på Azeo

Det är enkelt!
Allt ni behöver, till ett fast pris och utan bindningstid!

Azeo_logo_yellow-1

Azeo One

1 200 kr

per användare/månad

Azeo One är abonnemanget för dig som vill att IT bara ska fungera. Vi tar hand om allt och ser till att ni får en krångelfri IT.

Uppstart / Onboarding

Vid uppstarten sköter vi om flytt av data från era befintliga system till Microsoft 365 eller Google Workspace. Detta inkluderar migrering av e-post, dokument, kontakter och kalenderdata för att säkerställa en smidig övergång till ert nya IT-system. Vi hanterar även flytt av er domän och webbsida.

Microsoft / Google licens

Vi inkluderar licens för antingen Microsoft 365 Business Premium eller Google Workspace Business Plus i vårt pris. Vi sköter all licenshantering åt dig.

IT-säkerhet

E-postsäkerhet

 • Implementering av SPF, DKIM, och DMARC för förbättrat skydd mot phishing och e-postbaserade hot.

Microsoft 365 Säkerhet

 • Multifaktorautentisering: Införande av villkorsstyrd åtkomst med multifaktorautentisering (MFA) för att öka säkerheten.
 • Cyberskydd: Användning av Defender for Business för omfattande skydd mot olika cyberhot.
 • Protokollhantering: Blockering av äldre autentiseringsprotokoll för att minska risken för obehörig åtkomst.

Google Workspace Säkerhet

 • Multifaktorautentisering: Användning av multifaktorautentisering (MFA) och villkorsstyrd åtkomst för att förbättra användarsäkerheten.
Enhetshantering

Microsoft Miljö

Microsoft Intune används för att effektivt hantera och administrera era enheter, oavsett om det är PC, Mac, iPhone, iPad eller Android-enheter.

 • Hårddiskkryptering: Automatiserad kryptering med säker nyckelförvaring i Microsoft Azure.
 • Säkerhetshantering: Konfiguration och hantering av virusskydd och brandvägg.
 • Enhetens återställning: Fjärråterställning för stulna eller förlorade enheter och automatisk ominstallation vid behov.
 • Applikations- och enhetskonfiguration: Automatiserad distribution av standardapplikationer och inställningar.
 • Förenklat inköpsförfarande: Automatiserade installationer av Windows-datorer – ”no touch från webbshop till dörr”.

Google Workspace Miljö

För Google Workspace-miljöer anpassar vi vår enhetshantering för att optimera säkerhet och produktivitet för enheter som använder denna plattform:

 • Enhetspolicyer och säkerhet: Implementering av säkerhetspolicyer och konfigurationer anpassade för Google Workspace-enheter.
 • Hantering av applikationer: Distribution och uppdatering av applikationer genom Google Workspace Admin Console.
 • Säker åtkomst och autentisering: Konfigurering av säkra åtkomstmetoder och autentiseringsprocesser för att skydda företagets data.
 • Enhetsåterställning och hantering: Verktyg och processer för att hantera förlorade eller stulna enheter samt för att stödja användare vid enhetsbyte eller uppdateringar.
 • Automatiserad enhetskonfiguration: Effektiviserade processer för inställning och förberedelse av nya enheter direkt till användare utan mellanliggande manuell hantering.
Backup
 • Konfiguration: Säkerhetskopiering av data från Microsoft 365 (Exchange, Tasks, SharePoint, Teams, OneDrive) och Google Workspace (Gmail, Drive, Kalendrar, Kontakter, Dokument) som uppfyller högsta säkerhetsstandarder, inklusive SOC 1/SSAE 16, SOC 2 Typ II, HIPAA och GDPR.
 • Frekvens: Tre gånger dagligen för kontinuerligt skydd.
 • Lagringsplats och bevarande: Backupdata lagras i 12 månader för pålitliga återställningsalternativ.
Support

Dedikerad IT-tekniker: IT-tekniker som är insatt i din specifika IT-miljö.

On- och offboarding: Vi hjälper personal att komma igång med allt det tekniska när de börjar och göra korrekta avslut när de slutar. Vi hjälper även till med inköp eller uthyrning av datorer och annan utrustning.

Lånedator: Tillgänglig vid behov, exempelvis under reparationer.

Inköp av licenser och hårdvara: Hjälp med inköp av teknisk utrustning som datorer, kameror och nätverksutrustning. Tillkommande kostnader för hårdvara samt ett transparent pålägg på 10% appliceras.

Obegränsad support vardagar 8-17:

 • Vi garanterar en genomsnittlig svarstid på under 3 minuter.
 • Installation/support av operativsystem (Windows, Mac) och standardprogram.
 • Inställning och skötsel av molntjänster (Microsoft 365, Google Workspace).
 • Hantering av personaländringar relaterade till konton och utrustning.
 • Introduktion för nya användare till företagets IT-system och säkerhetsrutiner.
 • Åtgärdande av IT-relaterade driftstörningar (ex. skrivare, Wi-Fi).
 • Kontaktpunkt för externa leverantörer.

Obegränsad support inkluderar all form av teknisk support och problemlösning, undantaget utvecklingsprojekt.

Proaktivt arbete

Förebyggande skydd

Vi använder oss av avancerade Azure-verktyg för identifiering och åtgärdande av säkerhetsbrister. Detta möjliggör att proaktivt undvika skadliga dataintrång och andra säkerhetshot.

Regelbunden översikt och uppdateringar

Vår tjänst innefattar kontinuerlig översyn av inställningar i IT-miljön, vi gör regelbundna uppdateringar och anpassningar för att hantera nya och utvecklande hot.

Rådgivning

Obegränsad tillgång till våra erfarna IT-konsulter. Vi guidar dig i hur IT kan användas för att stödja, effektivisera och utveckla din verksamhet.

Utbildning

Fri tillgång till våra användarutbildningar och evenemang som regelbundet erbjuds och publiceras på vår webbsida Azeo Events. Vi täcker bl a ämnen från effektivt arbete i Office-programmen och IT-säkerhet.

Webbhotell
 • Domänhantering: Hantering och registrering av upp till två domäner med årliga förnyelser och hantering av domännamnsservrar (DNS).
 • Webbserver: Apache eller Microsoft IIS.
 • Databas: MySQL och SQL Server.
Azeo_logo_yellow-1 (1)

Azeo One CUSTOM

Offereras

Azeo One Custom är abonnemanget för dig som önskar något annat än vårt standardabonnemang Azeo One. Vi specialanpassar en lösning specifikt för era unika behov.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

Extra höga säkerhetskrav
 • Förbättrad Säkerhet: Vi hjälper till att höja ert Secure Score genom målinriktade åtgärder.
 • Proaktiv Övervakning: Kontinuerlig övervakning av datorer och mobila enheter för att förebygga säkerhetsrisker.
 • Omfattande Enhetsskydd: Fullständigt skydd för datorer, telefoner och surfplattor mot externa hot.
 • Avancerad Flerfaktorsautentisering (MFA): En skräddarsydd MFA-lösning som skyddar företagets data på ett flexibelt och säkert sätt.
 • Skydd mot Nätfiske: Kraftfulla lösningar för att skydda mot nätfiske och osäkra nätverksanslutningar.
 • Informationsklassificering: Användning av säkerhetsetiketter på dokument för att klassificera och skydda företagets information.
 • Utökad Backup: Automatisk och kontinuerlig säkerhetskopiering av all data från Microsoft 365 eller Google Workspace. Våra tjänster inkluderar regelbundna backups flera gånger om dagen, där all data sparas under en långvarig period för att säkerställa maximal datatrygghet och återställningsmöjligheter.
Komplexa IT-miljöer

Vi tar hand om avancerade IT-system, inklusive lokala servrar och affärssystem. Vi erbjuder lösningar för att optimera och säkerställa effektiv drift av din tekniska infrastruktur. Vår målsättning är att erbjuda en stabil och framtidssäker IT-miljö som stärker ditt företags dagliga operationer och långsiktiga strategier.

Serverdrift

Vi erbjuder omfattande tjänster för serverdrift som garanterar hög tillgänglighet, prestanda och skalbarhet. Oavsett om det gäller fysiska eller virtuella servrar, molnbaserade lösningar eller en hybridinfrastruktur, ser vi till att din servermiljö är optimerad för nuvarande och framtida behov.

Geografisk spridning

För företag som verkar över flera geografiska platser, erbjuder vi skräddarsydda IT-lösningar som stöder en sömlös och effektiv verksamhet. Våra tjänster inkluderar nätverksdesign, datahantering och kommunikationslösningar som säkerställer att ditt team kan samarbeta effektivt, oavsett var i världen de befinner sig.

Utökad SLA

Vi förstår vikten av att ditt företag alltid är i drift. Därför erbjuder vi utökade Service Level Agreements (SLA) som överensstämmer med dina specifika krav. Våra SLA:er inkluderar anpassade responstider, prioriterad support och omfattande underhållsplaner för att säkerställa att ditt företag alltid är operativt och produktivt.

Vanliga frågor

Vad ingår i Azeos obegränsad support?
Obegränsad personlig IT-support via chatt, telefon, fjärrsupport och vid behov, tekniker på-plats, under våra ordinarie öppettider. I obegränsad IT-support ingår allt som har med problemlösning och teknisk support att göra. Ni får en egen tekniker som kan era system. Exempel på saker vi gör är:
 • Installation och support av Windows och Mac operativsystem med standardapplikationer och programvaror
 • Konfiguration och administration av molntjänster såsom Microsoft 365 och Google Workspace
 • Hantera personal som börjar och slutar gällande konton och hårdvara
 • Introduktion av nya användare i företagets applikationer, system och säkerhet
 • Lösa driftstörningar i IT-miljön, t ex skrivare, WiFi och annan nätverksutrustning
 • Vara kontaktperson mot externa leverantörer
 • Kort sagt allt som inte är utvecklingsprojekt. 
Hur lång tid tar det att komma igång med Azeo One
Vi är bra på att sätta igång nya kunder och sköter allt från kontakt med gamla leverantörer till migrering av data till nytt system. Flytten planeras noggrant så att ni störs så lite som är möjligt. Normalt sätt behövs en till två veckors planering, sedan brukar själva flytten ta en dag att genomföra. 
Varför ska jag välja Azeo som partner?
 • Vi är unika i vår fokusering på små företag, vilket innebär att vi endast erbjuder tjänster som gynnar dig. Inget överflödigt, bara skräddarsytt för mindre företags behov.
 • Vi har bland de högsta säkerhetsbetygen (Microsoft Secure Score) i branschen, 90,1% (jan 2024). Det bevisar att vi själva lever som vi lär och att vi kan höja din säkerhet.
 • Vi prioriterar att ge dig snabb support, så snabb att vi bara ger oss själva godkänt om det sker inom 1 minut!
Ingår det hjälp med hårdvara som vi har köpt av någon annan?
Ja! Det ingår support av den hårdvara ni redan har, även om inte vi köpt in den. Vi tar även kontakt med leverantörer till hårdvaran för att förenkla för dig.
Varför ingår det en extra backupptjänst i ert abonnemang?

Både Microsoft 365 och Google Workspace erbjuder inbyggda backuptjänster för sina användare. Dock har deras standardlösningar vissa begränsningar vad gäller återställningstider. Till exempel bevarar Microsoft Outlook (e-post) data i upp till 44 dagar, och Google Workspace bevarar raderad data i upp till 30 dagar. En period som vi anser är otillräcklig för att skydda värdefull företagsinformation.

För att möta behovet av längre återställningsperioder och bättre dataskydd, erbjuder vi en avancerad extern backuplösning i Azeo One. Vår lösning skyddar hela din Microsoft 365-suite och Google Workspace (inklusive Outlook, OneDrive, SharePoint, Gmail, Google Drive, Google Docs med mera) med regelbundna säkerhetskopior. Vi förlänger lagringstiden så att dina data bevaras tryggt i upp till ett helt år.

Med vår lösning får du inte bara längre skydd för dina kritiska data, utan även säkerheten att vi snabbt kan återställa din viktiga information vid behov. Vår expertis inom dataåterställning garanterar att dina data alltid är i trygga händer.

Kan jag välja bort delar eller addera nya i ert abonnemang?
Självklart, låt oss skapa en skräddarsydd lösning som passar just dig. Kontakta oss så kan vi diskutera vidare!
Vad är MFA och varför behöver jag det?

MFA (multifaktorautentisering) är oumbärligt för att skydda ett företag mot IT-attacker. Genom att använda telefonen för att logga in försvårar vi betydligt för obehöriga att komma åt företagets data.

Vi implementerar inte bara MFA, vi optimerar den för att du ska kunna arbeta smidigt samtidigt som skyddet är på topp.

Kan ni fjärrstyra våra datorer?
Ja, med fjärrstyrning kan vi snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem. Genom att se exakt vad du ser kan vi effektivt lösa fel tillsammans, vilket sparar tid och minimerar avbrott i ditt arbete.
Jag tror inte jag behöver en IT avdelning eftersom vi har väldigt litet supportbehov.
Vad bra att ni har ett lågt supportbehov. I vårt abonnemang är supporten bara en liten del av en omfattande lösning som säkerställer att allt fungerar smidigt och säkert. Vid uppstart går vi grundligt igenom och förbättrar er säkerhet. Sedan arbetar vi proaktivt för att alltid se till att ni är säkra och att era system och datorer fungerar krångelfritt, vilket innebär att ni kan fokusera på er verksamhet utan att oroa er för IT-problem.
Vi har anställda som inte använder IT så mycket, hur räknas dem?
För de som inte använder datorn så ofta, som lagerpersonal, hantverkare, serveringspersonal och andra, erbjuder vi speciella rabatter. Kontakta oss så berättar vi mer!
Ingår hantering av vårt Wi-Fi, skrivare och annan utrustning vi har?
Självklart! Vi tar hand om ert befintliga Wi-Fi, skrivare och annan utrustning så att de fungerar med ert system. Behöver ni addera något hjälper vi er att köpa in det eller så hyra ni av oss. Oavsett vilket alternativ ni väljer, ser vi till att det fungerar korrekt och kan genomföra fjärrstyrda omstarter och uppdateringar vid behov.
Jag behöver ingen mer säkerhet

Är du verkligen säker på det? Gå in på secure.microsoft.com och logga in med ditt Microsoftkonto så ser du i vänstermenyn vilken säkerhet du har idag. Har du under 50% så har du fel, du behöver hjälp direkt! Dessutom behöver du någon som kontinuerligt övervakar och larmar om din säkerhet skulle sjunka. Exempel på detta är om du eller en anställd t ex sätter upp en ny enhet fel, inte använder virusskydd eller gör uppdateringar i tid.

 

Hjälper ni även små företag?
Javisst, vår tjänst passar perfekt för enmans och fåmansbolag som vill få kontroll på sin IT. 
Har ni bara kunder i Stockholm?
Nej, de finns över hela Sverige. Vi kopplar upp oss och behöver därför sällan vara fysiskt på plats.
Hur fungerar det med licenser?

Det ingår professionella företagslicenser i vårt paket, Microsoft business premium eller motsvarande för Google. Vi ser till att stänga ner dina nuvarande licenser så du inte behöver betala dubbelt.

Hur snabbt kan vi komma igång?
I morgon! Vi är snabba så det behöver inte ta lång tid. Vi startar med ett startmöte där vi undersöker exakt vad som ska göras och vad ni behöver. 

Inte redo för ett abonnemang än?

Inga problem! Testa vad vi går för. Stort som smått, våra tekniker kan hjälpa dig med det du behöver.
Gustav Hagberg VD och grundare på Azeo

Otroligt nöjda kunder

Vår mission är att ha Sveriges nöjdaste IT-kunder. Därför måste vi leverera service som överträffar förväntningarna, varje gång.

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få hjälp när det behövs. Därför erbjuder vi en garanterad genomsnittlig svarstid på under 3 minuter, oavsett om du väljer att kontakta oss via vår app, webbplats, chatt eller telefon.

Vårt engagemang och vår vilja att alltid ge det lilla extra återspeglas i en Net Promoter Score (NPS) på 68, vilket inte bara visar vår höga kundnöjdhet utan också rankar oss bland de bästa IT-leverantörerna i branschen. Ett Customer Satisfaction Score (CSAT) på 99,8 % bekräftar att vi levererar en service utöver det vanliga.

Som du förstår tycker vi att vi att vi presterar ganska bra. Men, bättre - fråga vad våra befintliga referenskunder tycker?

3 min 
Garanterad svarstid
99 %
Customer Satisfaction Score
68
Net Promoter Score

Google-Review

JOhan Lönnqvist Customer Success och Grundare på Azeo